FacebookTwitterGoogle+LinkedInEmailPrint

 BAHÍA DE BIZKAIA GAS SL enpresak (BBG aurrerantzean), datu pertsonalen babesaren arloan indarrean dagoen legeria (Europako 679/16 Erregelamendua eta hura garatzen duten gainerako arauak) eta informazioaren gizartearen eta merkataritza elektronikoaren zerbitzuei buruzko erregulazioa (34/2002 Legea, uztailaren 11koa) betez, www.bbg.es webgunearen bidez egindako eragiketa guztietan aplikatzen diren erabilera-baldintza orokorrak jakinarazi nahi dizkizu.

  1. Legezko datuak

BAHÍA DE BIZKAIA GAS SL enpresa (egoitza soziala: Punta Ceballos kalea, 2, Zierbena; IFK: B48-969885) Bilboko Merkataritza Erregistroan inskribatuta dago.

Tel.: 946366020

Helbide elektronikoa: lopd@bbg.es

  1. Jabetza intelektuala

Webgunearen eta bertako edukien jabetza intelektualeko eskubideen titularra BBG da.

Erabat debekatuta dago webgune honetan edozein aldaketa egitea. BBGk ez du bere gain hartuko baimendu gabeko manipulazio edo aldaketen ondoriozko inolako erantzukizunik. BBGk ez du emango bere industria-jabetzako eta jabetza intelektualeko eskubideen edota webguneari, zerbitzuei edo edukiei lotutako beste edozein jabetza edo eskubideren gaineko inolako erabilera-lizentziarik edo erabilera-baimenik.

Debekatuta dago webgune honen edukiak guztiz edo partzialki erreproduzitzea jatorria aipatu gabe edo horretarako berariazko baimenik eskatu gabe. Webgune honetan jasotako informazioa baimenik gabe erabiltzen bada eta BBGren jabetza intelektualeko eta industria-jabetzako eskubideetan kalteak eragiten badira, bidezko ekintzak egingo dira eta, hala badagokio, aipatutako ekintzen ondoriozko erantzukizunak onartu beharko dira.

 

  1. Erabilera-baldintzak

Webgune hau BBGk sortu du, informazio-izaerarekin eta doako erabilera pertsonalerako.

  1. a) Legezko erabilera

Webgune honen eta eskaintzen dituen zerbitzuen erabiltzaileak legearen eta trafiko-ohituren arabera erabili beharko ditu webgunea eta zerbitzuak, eta ezingo ditu erabili legez kontrakoak diren, hirugarrenen eskubide eta interesak kaltetzen dituzten, webgunea kaltetu, erabilezin bihurtu, gainkargatu edo narriatu dezaketen edota erabiltzaileei webgunea eta zerbitzuak normaltasunez erabiltzeko edo baliatzeko aukera eragozten dieten helburu edo ondorioetarako. Betebehar hori betetzen ez dutenek BBGren eta hirugarrenen aurrean erantzun beharko dute betebeharra ez betetzearen ondorioz eragin daitezkeen kalte-galera guztiez.

  1. b) Akatsen bermea

BBGk ez du bermatzen webgunean sartzean edo webgunearen edukietan akatsik ez izatea. Argitalpen ofizialak aipatzen edo erreproduzitzen badira, erreprodukzioak informazio-izaera baino ez du izango, eta, ondorio guztietarako, baliozkotzat hartuko da dagokion aldizkarian edo iturri ofizialean argitaratutakoa.

  1. c) Zerbitzuaren erabilgarritasuna

BBGk ahalmena dauka webgunean jasotako informazioan edo webgunearen konfigurazio edo aurkezpenean aldaketak eta eguneratzeak egiteko, noiznahi eta aldez aurretik jakinarazi behar izan gabe.

BBGk ez ditu bermatzen webgunearen eta zerbitzuen erabilgarritasuna eta funtzionamenduaren jarraitutasuna. Aukera dagoenean, webgunearen eta zerbitzuen funtzionamenduan gertatuko diren etenaldien berri emango da aldez aurretik.

BBGk ez du inolako erantzukizunik honako hauek eragin ditzaketen kalte-galeren inguruan: webgunea eta zerbitzuak erabiltzeko aukerarik ezak, funtzionamenduaren jarraitutasunik ezak, erabiltzaileek webguneari eta zerbitzuei egotzitako erabilera-iruzurrek, webgunearen eta zerbitzuen fidagarritasunak, eta, bereziki (esklusiboki ez bada ere), eskainitako webguneetan edo zerbitzuak emateko erabiltzen direnetan sartzerakoan agertutako akatsek.

  1. Bildutako informazioa erabiltzeagatiko erantzukizuna

Erabiltzaileak badaki eta bere borondatez onartzen du webgunearen, zerbitzuen eta edukien erabileraren erantzule bakarra bera izango dela, eta ez beste inor. Webgunerako sarbidearen eta bertan jasotako informazioari ematen zaion erabileraren erantzukizun esklusiboa erabiltzailearena izango da. BBGk ez du inolako erantzukizunik izango webgunean sartzeak, bertako informazioa erabiltzeak edota edozein iritzi edo erabaki pertsonal zein enpresarial bultzatzeko aplikatzeak eragin ditzakeen ondorio, kalte edo galeren inguruan. BBGk ez du bere gain hartuko webgunean aipatzen diren hirugarrenekiko konexioen edo haien esteken edukien ondoriozko erantzukizunik.

  1. Datu pertsonalen babesa

BBGk erabiltzaileen pribatutasuna eta datu pertsonalen sekretua eta segurtasuna errespetatzen ditu, datuen babesaren arloko legeria aplikagarrian (Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Erregelamenduan eta hura garatzen duen araudian) ezarritakoari jarraikiz. Horretarako, emandako datu pertsonalen galerak, okerreko erabilerak, alterazioak, baimendu gabeko sarbideak eta lapurretak saihesteko beharrezkoak diren neurri teknikoak eta antolamendu-neurriak hartu ditu.

Webgune honetan eskainitako zerbitzuren batean sartzeko datu pertsonalak eman behar izanez gero, datu horien tratamendua interesdunak lege-ohar eta pribatutasun-politika hau onartuz adierazitako baimenean oinarrituko da beti.

Datu pertsonalak kasuan kasuko zerbitzua emateko helburuarekin baino ez dira tratatuko, eta ez zaizkie hirugarrenei lagako, lege-betebeharren ondorioz izan ezik.

Datu pertsonal horiek erabiltzailea BBGrekin lotzen duen harremanak dirauen bitartean eta, nolanahi ere, erlazio horren ondoriozko lege-betebeharrak betetzeko ezarritako epeetan gordeko dira.

BBGren pribatutasun-politikak bere eskubideez baliatzeko aukera bermatuko dio erabiltzaileari: interesdunari buruzko datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta tratamendua mugatzeko eskubideak, datuen eramangarritasunerako eskubidea edo tratamenduari aurka egiteko eskubidea. Eskubide horiek posta arruntez (BBG, 2 zk. Posta-kutxa, 48580 Zierbena) edota posta elektroniko bidez (lopd@bbg.es) gauzatu ahal izango dira.

Erabiltzaileak, bere datu pertsonalak jakinarazten dizkigunean, lege-ohar eta pribatutasun-politika hau onartuz baimena ematen digu datu horiek hemen ezarritako baldintzetan erabiltzeko.

  1. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

Webgune honen erabilerak Espainiako eta Europar Batasuneko legeriari jarraituko dio. Baldintza hauek interpretatzean sortzen den tirabira oro erabiltzailearen bizilekua dagoen eremuko auzitegietan ebatziko da.