Segurtasunari dagozkion estandarrik zorrotzenak aplikatzen ditugu

Segurtasuna Integrala

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Segurtasun integrala BBGren politiken zutabeetako bat da.

Hori dela eta, Bahia de Bizkaia Gasek Europan, Estatuan eta Autonomia Erkidegoan ezarritako arauak betetzera mugatzen ez den konpromiso bat hartu du.

Gure kudeaketa-esparru orokor eta zehatzen garapen estrategikorako esparru-politiken multzo bat dugu:

Seguridad Integral BBG

 

 

Segurtasun integralari lotutako politikaren asmoa da funtsezko zerbitzu bat pertsona, instalazio, sistema eta informazioentzat segurua den modu batean ematen dela bermatzea.

Segurtasun integralaren kudeaketa lehentasunezko jardueratzat hartzen da erakundearen barruan, eta honako alderdi hauek biltzen ditu:

  • BBGren balioen esparruan, langile propioen eta inplikatutako beste alderdi batzuen osasuna eta osotasuna aitortzea lan-eremuan.
  • Jarduerari eta inguruneari lotutako instalazioak, pertsonak eta informazioa segurtatzea.
  • Funtsezko zerbitzuaren eta bezeroak diren enpresen eta erabiltzaileen unean uneko premien eta aurreikuspenen inguruko gogobetetzea.

Laneko arriskuen prebentzioa

Bahia de Bizkaia Gasek konpromisoa hartu du gas natural likidotuko birgasifikazio-instalazioaren ustiapenean osasunari eta segurtasunari buruz indarrean dagoen araudia betetzeko.

Gainera, pertsonen ongizateari eta instalazioen osotasunari garrantzi handia ematen zaienez gero, Kudeaketa Sistema Integratua (Osasuna, Segurtasuna eta Ingurumena) ezartzea erabaki da. Sistema horren bidez, arrisku guztiak ebaluatu direla eta desagerrarazteko edo txikiagotzeko bidean daudela ziurtatuko da, istripu larriei aplikatu beharreko baldintzak barnean hartuta.

Kudeaketa Sistema Integratu hori honako arau hauen arabera dago ziurtatuta, besteak beste:

  • UNE EN ISO 9001:2015
  • UNE: EN ISO 14001:2015
  • OHSAS 18001: 2007
  • UNE EN  ISO 2001:2017
  • UNE EN ISO 27002:2015

OSI (Osasuna, Segurtasuna eta Ingurumena) Kudeaketa Sistemaren egitura honako hau da:

BBG_seguridad_calidad

Kalitatea, Ingurumena, Segurtasuna eta Osasuna lehentasun-maila berarekin kudeatzea garatutako edozein jardueratan, eta prebentzioaren eta etengabeko hobekuntzaren printzipioetan oinarrituta.

Jarduera guztiak egitean legezko eta erregelamenduzko araudia eta aplikatu beharreko jardunbide arduratsu propioak betetzea.

Bezeroei eskainitako zerbitzuen kalitatea aldizka neurtzea, horien eraginkortasuna eta etengabeko hobekuntza, eta bezeroen erabateko gogobetetasuna lortzeko.

Garatutako jardueren ingurumenarekiko alderdiak eta inpaktuak ebaluatzea, eta horiek murrizteko edo minimizatzeko dagozkion neurriak hartzea.

Langileek beren jarduerak egitean dituzten arriskuak ebaluatzea, eta BBGko langile guztien osasuna eta instalazioen segurtasuna eta kontrola bermatzeko prebentzio-neurriak ezartzea

Larrialdi-egoerak identifikatu eta aztertzea, ondorioak ebaluatzea eta sistemaren bitartez jarduketak, antolamendua eta instalazioaren zein langileen trebakuntza planifikatzea

Langileei, haien egitekoak garatzeko eskatzen zaizkien alderdien inguruko prestakuntza eta informazioa eskaintzea eta horien inguruan sentsibilizatzea Kudeaketarako Sistema Bateratuaren esparruan, haien lana eraginkorra, segurua eta Ingurumenarekiko errespetuzkoa izan dadin, eta bezeroarenganako orientazioa sustatu dezan.

Organizazioko, instalazioetako eta prozesuetako aldaketak planifikatzea eta kontrolatzea, gorabeheren eta ezbeharren (ezbehar larriak barne) arriskuen kontrola aztertu eta ziurtatu dadin, bai eta Ingurumenarekiko inpaktu esanguratsuena ere.

Organizazio kolaboratzaileen artean Kalitate, Ingurumen, Prebentzio eta Segurtasun politikak martxan jartzea sustatzea.

Kontsulta-prozesuen bitartez iradokizunak eta hobekuntza erabilgarriak sartzea ahalbidetuko duen barneko zein kanpoko komunikazio eta informazio sistema bat ezartzea.