Segurtasunari dagozkion estandarrik zorrotzenak aplikatzen ditugu

Segurtasuna eta kalitatea

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Segurtasuna da BBGren politiken oinarrietako bat. Herritarren segurtasuna, eta Zierbenako birgasifikazioko instalazioetan lan egiten duten langileena. Horregatik, Bahia de Bizkaia Gas sozietateak Europa, Estatu eta erkidego mailan ezarritako arau guztiak betetzea baino harago doan konpromisoa hartzen du. Jarraian aurkezten ditugun ataletan laburbiltzen da hori:

OSHAS 18000 Ziurtagiria, 2004ko abenduaren 26koa.

Geure arauak sortu ditugu. Prozedurak, jarraibideak…

Langileak prestatzea.

Kontratistei eta azpi-kontratistei informazioa ematea. Eragiteko hitzaldien bitartez, Segurtasun Planen berrikuspenarekin.

Planta de regasificación

BBGk neurri horiek hartzeak askotariko inplikazioa eskatzen duen maila anitzetako segurtasuna dakar, Bahia de Bizkaia Gas konpainiak erabat bere gain hartzen duena, segurtasuna ahalik eta gehien indartzeko helburuz.

Operatzeko segurtasuna. Arriskuei buruzko informazioa eta prestakuntza, arloka.

Instalazioen azterketa, aldizkako mantentze aukerekin.

Prozesuaren esparruan egin beharreko lan bakoitzaren berariazko analisia, arriskuen ebaluazioa eta prebentziozko neurriak.

Arriskuen ebaluazioa. Etengabe berrikusten da.

Laneko arriskuei buruzko informazioa, eta neurri prebentiboak Ebaluazioaren berrikuspenarekin.

Lan-arriskuen prebentzioa

Dauzkagun sistema anitzez gain, BBGk Laneko arriskuen Prebentzioari dagokion atala dauka.

Bahia de Bizkaia Gas konpainiak, GNL birgasifikatzeko instalazioaren ustiakuntzan, Osasunaren eta Segurtasunaren alorretan indarrean dagoen araudia betetzeko konpromisoa hartzen du. Gainera, pertsonen ongizateari eta instalazioen osotasunari garrantzi handia ematen zaiela eta, erabaki da Osasuna, Segurtasuna eta Ingurumena Kudeatzeko Sistema ezartzea, arrisku guztiak ebaluatu direla ziurtatzen duena, horiek desagerraraziz edo minimizatuz.

BBGren kudeaketa sistema AENOR erakundeak ziurtatutakoa da, ISO-9001:2015, ISO-14001:2015 Arauetan eta OHSAS-18001:2007 espezifikazioan. Indarrean dagoen legerian ezbehar larriak prebenitzeko ezarritako eskakizunak betetzen ditu, SEVESOren arabera. Ikusi gure kalitate-ziurtagiri guztiak.

Helburuak honakoak dira:

Lanerako ingurune seguru bat lortzea, haien jarduera BBGren instalazioetan garatzen duten pertsona guztientzat.

Instalazioetan ezbeharrak prebenitzea.

Ingurumenarekiko erabateko errespetua, kutsadura prebenitzeko politika aktibo batekin.

Honakoa da OSI (Osasuna, Segurtasuna eta Ingurumena) Kudeaketa Sistemaren egitura:

BBG_seguridad_calidad

Kalitatea, Ingurumena, Segurtasuna eta Osasuna lehentasun-maila berarekin kudeatzea garatutako edozein jardueratan, eta prebentzioaren eta etengabeko hobekuntzaren printzipioetan oinarrituta.

Jarduera guztiak aplikatzekoa den legezko eta erregelamenduzko araudia betez garatzea, eta, horrelakorik ezean, enpresak bere jardunbide arduratsuak definitzea eta aplikatzea.

Bezeroei eskainitako zerbitzuen kalitatea aldizka neurtzea, horien eraginkortasuna eta etengabeko hobekuntza, eta bezeroen erabateko gogobetetasuna lortzeko.

Garatutako jardueren ingurumenarekiko alderdiak eta inpaktuak ebaluatzea, eta horiek murrizteko edo minimizatzeko dagozkion neurriak hartzea.

Langileek haien jardunean izan ditzaketen arriskuak ebaluatzea, eta pertsonen edozein arrisku-egoera prebenitzea, haien osasuna kaltetuko ez dela eta ezbehar larririk gertatuko ez dela bermatzeko. Hori guztia segurtasuna kudeatzeko sistema baten eta barneko larrialdi-planen barruan garatu behar da.

Jarduerekin lotutako larrialdi egoerak identifikatzea eta aztertzea, eta, auto-babeserako dagokion planaren bitartez, jarduketak eta antolamendua planifikatzea.

Langileei, haien egitekoak garatzeko eskatzen zaizkien alderdien inguruko prestakuntza eta informazioa eskaintzea eta horien inguruan sentsibilizatzea Kudeaketarako Sistema Bateratuaren esparruan, haien lana eraginkorra, segurua eta Ingurumenarekiko errespetuzkoa izan dadin, eta bezeroarenganako orientazioa sustatu dezan.

Organizazioko, instalazioetako eta prozesuetako aldaketak planifikatzea eta kontrolatzea, gorabeheren eta ezbeharren (ezbehar larriak barne) arriskuen kontrola aztertu eta ziurtatu dadin, bai eta Ingurumenarekiko inpaktu esanguratsuena ere.

Organizazio kolaboratzaileen artean Kalitate, Ingurumen, Prebentzio eta Segurtasun politikak martxan jartzea sustatzea.

Kontsulta-prozesuen bitartez iradokizunak eta hobekuntza erabilgarriak sartzea ahalbidetuko duen barneko zein kanpoko komunikazio eta informazio sistema bat ezartzea.