Gasari dagokion araudia

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Gasari dagokion araudia

CNMC erakundeak energia merkatu anitzak arautzen dituzten arauzko xedapen nagusien hautaketa zabala argitaratzen du, gasarena barne, bai estatu mailakoa, bai Europar Batasunekoa.

Jasotzen dituen legezko testuak bertsio finkatuak dira, hau da, arauek gerora izan dituzten aldaketak ere jasotzen dituzte.

Atal horretako edukia etengabe eguneratzen dute, eta energia sektore bakoitzeko interes handieneko alderdiz osatutako gaikako aurkibide batez egituratuta dago.

Alderdi honi buruzko informazio gehiago behar baduzu, jo ezazu Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren webgunera jo dezake, eta hantxe aurkituko du atal bat, araudi osoa puntuz puntu banatzen duena.

Sistemaren kudeaketa teknikorako arauak

Sistemaren Kudeaketa Teknikorako Arauak (SKTA) urriaren 5eko ITC/3126/2005 Aginduaren bitartez onartu eta argitaratu ziren, eta Gas Sistemaren kudeaketa teknikoa antolatzeko oinarri funtsezkoenetakoak dira; parte hartzen duten eragile anitzen arteko harremanak eta jarduteko prozedurak ezartzen dituzte, Gas Sisteman gas hornikuntzaren jarraitutasuna eta segurtasuna ziurtatzeko helburuz.

Deskarga itzazu hemen Enagasen orrialdeko arauak eta protokoloak. Informazio gehiago aurkituko duzu Enagasen webgunean; kudeaketa teknikoari dagokion araudia zabalago jasotzen da.

Protokoloak

Sistemaren Kudeaketa Teknikorako Arauetako xehetasun-protokoloak aplikatuko zaizkie Sistemaren Kudeatzaile Teknikoari, sisteman parte hartzen duten subjektu guztiei, gas instalazioen titularrei eta kontsumitzaileei.

Gai horri buruzko informazio gehiago behar baduzu, Enagasen webgunean bete beharreko protokoloei buruz hitz egiten da.