Gaur egun, 450.000 m3 biltegiratzeko ahalmena daukagu

Ahalmenaren kudeaketa

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Honako informazioa hau interesdun pertsona guztien eskura jartzea da, fisiko edota juridikoak, gaitasun nominalari buruzko informazioa, epe labur eta epe luzerako kontratatzeko ahalmena, eta BBG instalazioetan kontratatua izan ahal izateko geratzen den gaitasuna. Honekin, abuzutaren 3ko 949/2001 Errege Dreketuan argitaratutako 6.5 artikuluarekin bat eginez, ondoren abenduaren 27an 1434/2002 Errege Dreketuagatik moldatua.

Edukiera 10 urteko epearekin argitaratzen da. Informazioa hilean behin  aurkezten da 2020 eta 2021 urteetarako.

Eskuragarri eta kontratatutako depositua kargatzeko ahalmena

2020ko apirilaren 1ean, LNG instalazio bateratuen eredu berria jarri zen abian; horren bidez, birgasifikazio eta biltegiratze zerbitzuak Espainiar Gas Sistemako planta guztien artean ematen dira, eta GTS arduratzen da GNL birgasifikatzeko eta biltegiratzeko kontratuak kudeatzeaz. Birgasifikazioa batera kudeatzen den neurrian, ezin da lantegi bakoitzean kontratatu birgasifikazio gaitasunaren berririk eman.

Ondorengo tauletan, deposituen karga ahalmenaren, kontratatutako gaitasunaren epe laburrerako (<2 urte) eta epe luzerako (> = 2 urte) edukieraren, eta, azkenik, kontratu berrientzako eskuragarri dagoen ahalmenaren inguruko informazioa dago.

Bestelako gogoetak

Instalazioen erabilera egokiari begira, ez da onartuko eguneko 1000 kWh-tik beherako ahalmenerako birgasifikazioko kontraturik.

Bestalde, beharrezkoa da gaur egun muga batzuk ezartzea, biltegiratzeko ahalmen faltagatik instalazioen jardun normala oztopa ditzaketen edo beste erabiltzaile batzuei instalazioen zerbitzuak galaraz diezazkieketen pilaketa-egoerak saihesteko; honako mugak, hain zuzen ere:

Deskargarako eskabideek haiekin bat datorren irteera-programa izan behar dute, baldin eta merkaturatze-enpresa eskatzaileak ez badauka hamabi hilabeteko gutxieneko epean birgasifikazio osoa egitea ahalbidetuko duen kontraturik. Hala ez bada,  kontratatutako ahalmen parekidea dutenek, deskargarako mugari dagokion klausula bat jaso beharko dute, kontratatutako ahalmenaren 50 eguneko gehienezkoarekin. Neurri hori lagungarria izango da Instalazioaren funtzionamendua eraginkorra izan dadin eta, azken batean, Sistema bera eraginkorra izan dadin.