Gaur egun, 450.000 m3 biltegiratzeko ahalmena daukagu

Ahalmenaren kudeaketa

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Honako informazioa hau interesdun pertsona guztien eskura jartzea da, fisiko edota juridikoak, gaitasun nominalari buruzko informazioa, epe labur eta epe luzerako kontratatzeko ahalmena, eta BBG instalazioetan kontratatua izan ahal izateko geratzen den gaitasuna. Honekin, abuzutaren 3ko 949/2001 Errege Dreketuan argitaratutako 6.5 artikuluarekin bat eginez, ondoren abenduaren 27an 1434/2002 Errege Dreketuagatik moldatua.

Edukiera 10 urteko epearekin argitaratzen da. Informazioa hilean behin  aurkezten da 2020 eta 2021 urteetarako.

Eskuragarri eta kontratatutako depositua kargatzeko ahalmena

2020ko apirilaren 1ean, LNG instalazio bateratuen eredu berria jarri zen abian; horren bidez, birgasifikazio eta biltegiratze zerbitzuak Espainiar Gas Sistemako planta guztien artean ematen dira, eta GTS arduratzen da GNL birgasifikatzeko eta biltegiratzeko kontratuak kudeatzeaz. Birgasifikazioa batera kudeatzen den neurrian, ezin da lantegi bakoitzean kontratatu birgasifikazio gaitasunaren berririk eman.

Ondorengo koadroetan zisterna-kamioien karga-ahalmenari buruzko datuak aurkezten dira, enpresa merkaturatzaileek kontratatutako ahalmenaren, banaketarako gordetako ahalmenaren eta, azkenik, kontratu berrietarako dagoen ahalmenaren artean banakatuta.

 

 

Accede aquí a la herramienta de SLATR del sistema